שאלות ותשובות

 • דבורה בלוך/ 15.15.15

  האם לערביי ישראל ישנן הזכויות הניתנות לאזרחי ישראל?

  • מירי אייזן/ גאופוליטיקה

   בני מיעוטים שמחזיקים בבעלותם שטח אדמה בגבולות הארץ זכרים לזכויות מסוימות

 • ישראל ישראלי/ 18.18.18

  האם לערביי ישראל ישנן הזכויות הניתנות לאזרחי ישראל?

  • מירי אייזן/ גאופוליטיקה

   בני מיעוטים שמחזיקים בבעלותם שטח אדמה בגבולות הארץ זכרים לזכויות מסוימות

 • דניאל דותן/ 15.15.15

  האם לערביי ישראל ישנן הזכויות הניתנות לאזרחי ישראל?

  • מירי אייזן/ גאופוליטיקה

   בני מיעוטים שמחזיקים בבעלותם שטח אדמה בגבולות הארץ זכרים לזכויות מסוימות

 

שלח שאלה למירי

הצג אותי באופן אנונימי